Helge Rustad Skogsdrift As

Jakt

Hovedinterresse når det gjelder jakt, er elgjakt, reinsdyrjakt samt småviltjakt.

Når det gjelder elgjakt, jakter vi på to terreng. Det ene terrenget ligger i Stor-Elvdal (Steinvika) og det andre terrenget ligger i Åmot (Hovdlia). Vi har ca 10 elger tilsammen på kvota. 

Vi baserer elgjakta på løshundjakt og postering. Når det gjelder reinsdyrjakt har vi jaktterreng i Raufjellsameia (Rondane Sør). Vi har hvert år ca 5-7 reinsdyrkort.

Vi har også bra småviltterreng. Vi har også rådyrjakt, men det er ikke blitt prioritert de siste årene. Det selges reinsdyrjakt, med Seter evt. hytte, for overnatting. Samme med småviltjakt, også med tømmerkoie.